Hvilke oppgaver har Bomiljøutvalget?
Bomiljøutvalget skal være et kontaktledd mellom leietaker og SiÅs. Bomiljøutvalget skal ha møte ca. to ganger per semester. Bomiljøutvalget fremmer forslag til prosjekter til Oppussingsutvalget for studentboliger. Klager på bomiljøet skal fremmes til Bomiljøutvalget gjennom tillitsvalgte eller SiÅs. Det kan være klager på at naboen bråker, klager på hundehold, røyking og annet. SiÅs skal selv forsøke å løse klager, før de eventuelt fremmes i Bomiljøutvalget.

Hvilke oppgaver har representantene fra boligområdene?
Representantene for boligområdene fungerer som tillitsvalgte, kontaktpersoner og talerør. Representantene skal ha synlig kontaktinformasjon og være tilgjengelig for beboerne på sitt boligområde. I forkant av Bomiljøutvalgsmøte skal representantene opprette kontakt med de andre leietakerne via møter, e-post eller ved å ta en dør-til-dør runde for å få innspill. SiÅs utleie er behjelpelig med å sende ut e-post. Representantene har kontakt med SiÅs Bolig. Det er ønskelig at representantene sitter så lenge som mulig.

Hvilke oppgaver har velferdsansvarlig?
Velferdsansvarlig kaller inn til møter i Bomiljøutvalget, setter dagsorden for møtet og oppfordrer medlemmene til å komme med saker. Velferdsansvarlig leder møtene i BMU og skriver referat. Velferdsansvarlig sørger for best mulig representasjon ved å ta kontakt med blokksjefene på Pentagon og beboerne i god tid. Velferdsansvarlig lager en ”pakke” til nye medlemmer, med referat fra forrige møte og instruksen til bomiljøutvalget.

Hvilke oppgaver har boligdirektøren i SiÅs?
Boligdirektøren i SiÅs er representantenes kontaktperson i SiÅs. Boligdirektørens oppgaver er:

  • deltar i dialog med representantene om problemer og utfordringer.
  • bidrar gjerne med saker til dagsorden og informerer om pågående og planlagt rehabilitering.
  • videreformidler kontakt med den enkelte driftsansvarlig på boligområdene.
  • sørger for at representantene får laminerte informasjonsskriv med kontaktinformasjon for å henge opp på sitt boligområde.

Hvordan blir jeg en del av Bomiljøutvalget?
Blokksjefene på Pentagon er representanter fra Foreningen Hunkattens kollektiv, Hankattforeningen st. 1902 sitt kollektiv og Sangkoret Lærkens kollektiv. Representantene fra Pomona, Palisaden, Skogveien, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Rådhusplassen, Fougnerbakken og Utveien 6 sitter så lenge de har lyst, men minimum ett år. Representantene må selv finne en etterfølger, men kan få hjelp av velferdsansvarlig.

Hvem sitter i Bomiljøutvalget?
Velferdsansvarlig i Studentstyret (leder og sekretær) • Boligdirektør i SiÅs • Driftssjef i SiÅs • Blokksjefene på Pentagon (Hankattloftet, Hunkattloftet og Bohemen) • Representanter fra Palisaden 1, Palisaden 2, Pomona, Skogveien, Kaja studentboliger, Utveien, Fougnerbakken, Rådhusplassen  • Leder /velferdsansvarlig i ISU

Blokksjefer på Pentagon er:
  • Blokksjef for blokkene KLM; fra Sangkoret Lærken .
  • Blokksjef fra Foreningen Hunnkatten for blokkene IGH; tlf. 64 97 78 98. 
  • Blokksjef fra Hankattforeningen st. 1902 for blokkene ABCJ; Tlf. 64 97 20 28. 

Kontaktperson i SiÅs:

Boligdirektør Pål Magnus Løken, e-post: pml@sias.no
Telefon 64 96 63 14.