Skogveien fellesvaskeri i Skogveien 20 og 26

Utveien 6: vaskeri i hus G

Kaja studentboliger: 1 vaskemaskin i kjeller i hvert hus

Kajaveien 15: fellesvaskeri i hus A

Pentagon: fellesvaskeri i kjelleren i blokkene Mølla, Kringla, Inferno, Hemsen og Børsen

Fougnerbakken: fellesvaskeri i kjelleren

Rådhusplassen - fellesvaskeri i kjeller i nr 13

Palisaden - fellesvaskeri i kjeller i Krona og Verket. Beboere i Saga, Høvleriet, Barken og Veden har tilgang til vaskeri i Kringla

Pomona - kjellerinngang i 25D

 

Tilgang til og bruk av fellesvaskerier for samtlige studentboliger er inkludert i husleien etter følgende satser:

  • Hybel; kr 50,- pr måned

  • Dublett; kr 100,- pr måned

  • Familieleilighet; kr 150,- pr måned

Dette gir fri tilgang til og bruk av vaske- og tørkemaskiner/rom for leietakere i studentboligene.

OBS: Bestemmelsene om vaskeri er tatt inn i kontrakt og er derved en del av leiekontrakten.