• Dører og vinduer i korridor- og inngangspartier på Pentagon skal byttes ut i løpet av 2013-15.

  • Utveien 6 skal kobles opp til det nye fjernvarmenettet.

  • Oppvarming i mellomganger skal reduseres.

  • Før utgangen av 2012 skal det gjennomgås en vurdering av varmepumpe i Samfunnsveien 4 og Høyskoleveien 16.

  • Redusere CO2-utslippene til 850 tonn, hovedsakelig ved å redusere energiforbruk samt interntransport.

  • Redusere årlig restavfall til 180 000 kg og oppnå en kildesorteringsgrad på 8 %.

  • Gjennomføre avfallskartlegging.

  • Grave ned avfallscontainere.

  • Halvere papirbruk i administrasjon.