• EHF-faktura: elektronisk faktura til statlige bedrifter: reduserer bruk av papir.

  • Utbedret sykkelparkering på Pentagon.

  • e-faktura: redusert bruk av papir.

  • digitale kontrakter/ signatur: redusert bruk av papir.

  • Jordvarme: Pomona og Pentagon - I 2009 installerte SiÅs vannbåren varme i Pentagon II (KLM), dette er basert på termisk varme, en jord-til-vann varmepumpe som ble installert i 2008. I M-L er det også installert varmepumpe til forbruksvann (Luft til vann). Hele Pentagon har altså vannbåren varme fra geotermisk energi. Installert SD anlegg til varmesentral med avlesning og reguleringsmuligheter i Pentagon.

  • Skiftet vinduer på Pentagon.

  • Tidsstyring av avtrekksvifter på Pentagon og i Skogveien.

  • Lampene i korridorer, trapper og mellomganger for Pentagon (ABC-HG-IJ) skiftet ut til mer energisparende enheter.

  • Rehabilitert leiligheter i Skogveien (tilleggsisolering/isolerglass).

  • Kaja studentboliger har fått nye vinduer/inngangsdører.

  • Pentagon har man byttet til en ny energibesparende gate/plassbelysning, nattsenking av temperatur samt halvert oppvarming i mellomganger (KML).