Alle studentboligene er underlagt kommunal renovasjon v/ Follo Ren.

Miljøstasjoner

Pentagon/Palisaden/Pomona, Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Skoggården/ Fougnerbakken og Rådhusplassen

har miljøstasjon for papp/papir og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

Glass/metall leveres ved offentlige returpunkt ved Fougnerbakken, Pentagon, Kajaveien 15, Skogveien eller Utveien 6.

Restavfall skal pakkes forsvarlig inn og kastes på anviste plasser.

Matavfall samles i grønne poser og kastes sammen med restavfall.

Spesialavfall og skrot se under: Miljøbilen og Bølstad Gjennvinningsstasjon.

Brukbare ting som; klær, kjøkkenutstyr, møbler etc. kan levere til:
UFF-kontainer, loppemarked, bruktbutikker eller selges på Finn.no.

 

Guide for sortering fra Follo ren

 

Miljøbilen

Follo Ren vil gjøre det lettere for deg å levere grovavfall. Har du små mengder avfall trenger du ikke lenger å dra til gjenvinningsstasjonen, vår Miljøbil kommer til et område i nærheten av deg - Se her: https://www.folloren.no/levering-av-avfall/miljobilen/

 

Bølstad Gjennvinningsstajon

Hvis du skal levere skrot på gjenbruksstasjonen på Bølstad, må du ha med «SiÅs-kortet». Det kan lånes fra utleieavdelingen. Viktig å lese før du reiser: https://www.folloren.no/levering-av-avfall/besok-gjenvinningsstasjonene/

 

For mer informasjon: www.folloren.no