Innflytting

Nøkkel hentes hos SiÅs Bolig i  Høyskoleveien 2 etter kl. 12.00 den dagen kontrakten starter. Hvis du skal hente nøkkel utenom åpningstidene, send epost til utleie@sias.no

Når du har flyttet inn vil du finne en sjekkliste-for-innflytting på Din Side på unialltid. Sjekklisten må fylles ut senest 1 uke etter innflytting.

 

Oppsigelse

Leieforholdet er uoppsigelig i perioden 01.07-31.12. Planlegger du å flytte 31.12, må leiekontrakten sies opp før 30.09.

Leiekontrakter med utløpsdato utover 31.12, kan sies opp med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden.

Oppsigelse gjøres på Din Side på unialltid.

 

Utflytting

Du vil i god tid før utflytting motta sjekkliste-for-utflytting på Din Side på unialltid. Sjekklisten må fylles ut 14 dager før planlagt utflytting.

Utflytting skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører, hvis ikke annet er avtalt.

Før utflytting skal boligen og fellesarealet ryddes og vaskes: renhold

Avtal vaskekontroll til den dagen du skal flytte ut, senest 1 uke før utflytting. Send epost til renhold@sias.no .
Mangelfullt renhold vil bli belastet i hht kontrakt/generell informasjon med min. kr. 1.000,-.

Husk å ta med alle eiendeler og tømme boden. SiÅs er ikke ansvarlig for gjenglemte ting.

Husleie skal være oppgjordt ved utflytting.

Leietakere som ikke flytter ut i hht kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert, se leiekontrakt.

NB. Dersom du flytter utenom våre åpningstider,kan du levere nøkkel i brevsprekken i døren på baksiden av Smia, SiÅs Bolig, Høyskoleveien 2.