Hvis det oppstår en feil eller mangel ved boligen din, kan du gi SiÅs beskjed ved å sende en feilmelding fra Din Side på unialltid. Logg inn med ditt brukernavn og passord:

unialltid - feilmelding

Ved akutte tekniske problemer i tidsrommet 16:00 - 23:00; ta kontakt med Husmann: 906 26 475. Innlåsing utenom åpningstid etterfaktureres med kr 500,- pr gang.

Ved akutte hendelser som må løses umiddelbart på natt og i helger (eks alvorlige vannlekkasjer) kan man kontakte Securitas: 98 69 11 13

Ting som kan vente til neste arbeidsdag meldes på DinSide på unialltid