SiÅs har avtale med Securitas vedrørende vakthold ved SiÅs sine studentboligområder.

Securitas er tilgjengelig hele døgnet for assistanse.

Securitas utfører bomiljøvakthold ila. kveld/natt ved alle studentboligområdene.

Studentene kan ringe hvis det er behov for assistanse:

  • akutte hendelser som må løses umiddelbart (eks alvorlige vannlekkasjer) Ting som kan vente til neste arbeidsdag meldes på DinSide på unialltid
  • festbråk etc.
  • behov for samtale.

Døgnbemanned telefon for studenter: 98 69 11 13