Utflytting skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører, hvis ikke annet er avtalt.

Før utflytting skal boligen og fellesarealet ryddes og vaskes: renhold (PDF, 19KB)

Avtal vaskekontroll senest 1 uke før utflytting. Send epost til renhold@sias.no .
Mangelfullt renhold vil bli belastet i hht kontrakt/generell informasjon med min. kr. 1.000,-.

Alle private gjenstander skal fjernes. Husk å tømme boden.

Husleie og vaskeri skal være oppgjordt ved utflytting.

Leietakere som ikke flytter ut i hht kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert, se leiekontrakt.

NB. Dersom du flytter utenom våre åpningstider,kan du levere nøkkel i brevsprekken i døren på baksiden av Smia, SiÅs Bolig, Høyskoleveien 2.