Leieforholdet er uoppsigelig i perioden frem til 31.12 - planlegger du å flytte 31.12, må leiekontrakten sies opp før 30.09.

Leiekontrakter med utløpsdato utover 31.12, kan sies opp med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden.

Oppsigelse gjøres på unialltid.