Når du har flyttet inn vil du finne en sjekkliste-for-innflytting på Din Side på unialltid.

Sjekklisten må fylles ut senest 1 uke etter innflytting.