Hybel

Stor hage, Ikke røyk. 92210368 etter 1900, gjerne SMS, svarer ikke på mail.

3
33
5000
0
Delvis
Herumveien 161
1430
4
etter avtale 5000 + Strøm
Kjell A. Skorhaug
92210368
lailabruto@outlook.com