Sett deg inn i parkeringsbestemmelsene som gjelder for SiÅs Bolig og NMBU.

Parkering ved studentboligene

Parkering ved NMBU

Oversiktskart over parkeringsområder på Campus (PDF, 595KB)