Parkering ved gjesteboligene krever parkeringstillatelse.
Se Parkering NMBU