Forespørsel om ledig kapasitet sendes på e-post til: utleie@sias.no

Vennligst oppgi:

  • Dato for ankomst - dato for avreise

  • Navn på gjest(er)

  • Navn på fakturamottaker

  • Fakturaadresse

  • Registreringsnummer på bil dersom du trenger parkeringstillatelse

Du vil i løpet av kort tid få svar på din forespørsel pr e-post. Merk at forespørselen ikke er aktivert som bestilling før etter bekreftelse fra SiÅs.

 

Avbestilling av rom:

  • Vi ber om at avbestilling er oss i hende så tidlig som mulig og seinest tre virkedager før ankomst. Ved senere avbestilling faktureres inntil tre døgn.

  • Dersom man ikke ankommer faktureres inntil tre døgn.

  • Ved forkortet opphold faktureres inntil tre døgn utover avreisetidspunkt.