Studentsamskipnaden i Ås har per 18.12.2023 fått nytt Reglement for studentboliger – stadfestet av styret 12.01.2024.

Reglement kan leses i sin helhet her – under kontrakt med vedlegg: For beboere

Viktige punkter å merke seg er:

3.1 Boliger tildeles på bakgrunn av tidspunkt for når søknad er sendt (Se reglement pkt 3.2 – 3.11 for prioritering og mere informasjon)

  • Dersom du ønsker å søke om bolig eller bytte er det viktig å sende søknad tidlig. Husk at søknaden er gyldig i 1.mnd om gangen og må fornyes. Skriv i kommentarfeltet hvis du har ønsker om bolig mm
  • Interne bytter prioriteres – se reglement for prioriteringsrekkefølge
  • Du kan når som helst endre prioriteringene dine eller legge til kommentarer i kommentarfeltet, uten å miste plassen din i køen
  • Som tidligere vil boliger bli tildelt fra de er ledige – uavhengig av ønsket innflyttingsdato. Ønsker du kun en spesifikk dato/mnd kan du skrive dette i kommentarfeltet. Da står søknaden på vent til det evt. blir mulig

 

Merk!

Ordning med tildeling etter studiepoeng faller bort - det gjør også tidligere frister, mars og oktober

Nye norske studenter kan søke bolig fra 1.mai

Nye internasjonale studenter kan søke bolig fra 15 mars (vår) og 15 oktober (høst). Dette er for å sikre at de som trenger det har fått visum til semesterstart

 

4.1 Husdyrhold

  • Oversikt over hvilke boliger man kan søke om hund i ligger under Generell informasjon

 

For spørsmål, send epost til utleie@sias.no