Små mengder grovavfall avfall leveres til Miljøbilen:

Kaja, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Ås rådhus, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
4 desember og 18 desember

Pentagon, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
5 desember og 19 desember

Hva kan leveres? Du kan levere inntil én avfallssekk med avfall per besøk. Miljøbilen tar imot det du kan bære. Følgende avfall kan leveres gratis hos Miljøbilen:

  • Farlig avfall

  • Maling

  • EE-avfall (mindre gjenstander)

  • Metall

  • Glass- og metallemballasje

  • Tekstiler

  • Papp, papir og drikkekartong

Annet avfall kan leveres mot betaling - Les mer på Follo Ren