Våren er sen – grasmatta på Storebrand er ikke klar for bruk
 
Grasmatta på Storebrand trenger fortsatt hvile før den kan tas i bruk. Det er ikke nok at frosten har sluppet taket og snøen har smeltet bort. For at Storebrand skal tåle å bli brukt, må den få tid til å våkne til liv og vokse seg i form. 
 
Sårbar periode før grasmatta "setter seg"
Akkurat nå er den ekstra sårbar og tåler ikke at små og store bruker den. Det er ikke nok at banen ser grei ut. Veksten i graset må være godt i gang både over under bakken. Plantene må være i god utvikling før gressmatta tåler idrettslige aktiviteter. 
 
Krever godt stell for å yte maksimalt
Det er viktig for NMBUI at banen kommer opp på et nivå der man kan bruke den som hjemmebane.  De har dessverre allerede måttet flyttet flere kamper til andre baner. Eiendomsavdelingen ved NMBU gjør det vi/de kan for å få banen god nok, så fort som mulig.
 
Banen vil på grunn av denne sene våren, være stengt enda en tid framover. Vi ber om at alle respekterer dette.
 
 
Med vennlig hilsen 
Morten Anker-Nilssen
parksjef NMBU