Vi setter stor pris på alle de som tok seg tid til å svare på studentundersøkelsen som ble sendt ut på SMS fra Norsk Gallup.
Din tilbakemelding betyr mye for at vi nå skal kunne forbedre våre tjenester. Det var et utvalg av studenter som mottok denne undersøkelsen. 

Alle som svarte på undersøkelsen var med i trekningen av 2 gavekort a kr 1000,- til bruk i Boksmia og 20 gavekort a kr 300,- til bruk i en av SiÅs kantiner. Vi har sendt ut en mail til vinnerne av gavekortene. 

Vinnerne av gavekort