Studentum.no gjennomfører hvert år en undersøkelse på Norges studentbyer. Hvilke faktorer veier tyngst når kommende, nåværende og tidligere studenter vurderer hvor i Norge det er best å studere? Resultatet er en oversikt over hvilke studiesteder som møter disse behovene, samt hvordan. Ås klatret opp til en 7. plass blant de 48 byene som ble undersøkt. Studiemiljø, videre utdanningsmuligheter, kollektivtransport og faglig kvalitet er parametere Ås scoret høyt på.

Beste kvalitet er studentmiljøet

Den beste kvaliteten ved Ås er studentmiljøet, ifølge Studentum.no. Nye studenter ved NMBU opplever tilretteleggelse for en god studiestart, med fadderuke og andre aktiviteter. Kjernen i dette er å bli godt kjent med medstudenter helt fra starten av. I Ås finnes det et bredt utvalg lag og foreninger man kan engasjere seg i, og dette er nok en av hovedgrunnene til det gode studentmiljøet. Det finnes noe for enhver interesse, og deltakelse i studentforening er en perfekt mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av utdanningsretning.

 

Videre utdanningsmuligheter

I undersøkelsen kommer det også frem at Ås scorer høyt på mulighet for etterutdanning. Studentbyen fremhever seg som en av byene i Norge med høyest antall master- og forskningsprogrammer, ifølge Studentum.no. Enten du er helt ny som student, har fullført bachelorgraden din eller er i jobb, kan NMBU tilby deg kompetanse innen en rekke spennende fagfelt. Plante- og miljøfag, eiendomsfag og jus, veterinær- og husdyrfag, landskapsarkitektur og teknologi er et utdrag av utdanningene, videreutdanningene og kursene du finner i Ås.

Klikk her for å lese mer om Ås som studentby.

Ås