Søk SiÅs' Trivselsfond nå!

I forbindelse med studiestart høsten 2021 og ekstramidler fra Stortinget, lanserer SiÅs nå Trivselsfondet, et fond som skal gi støtte til arrangement i regi av studentorganisasjoner i løpet av høsten 2021. Alle lag, foreninger, organisasjoner og kollektiv kan søke. Vårt overordnede mål er å inkludere, skape gode sosiale arenaer og varige vennskap, og Trivselsfondet er et ledd i dette. Les mer under "Aktuelt"!