Kildesorteringsinstruks for SiÅs studentboliger

 

Pentagon/ Palisaden

Miljøstasjon for papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

Pomona

Miljøstasjon for papp/papir og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall) Glass/metall leveres på Pentagon.

Skogveien

Miljøstasjon for papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

Kajaveien 15 og Kajaveien 18

Miljøstasjon for papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

Kaja studentboliger

Søppelkasser til restavfall  (inkl. grønne poser med matavfall) og papp/papir ved boligene. Glass/metall leveres i Kajaveien 15.

Utveien 6

Miljøstasjon til restavfall (inkl. grønne poser med matavfall) og papp/papir. Glass/metall må leveres på nærmeste returpunkt: Kajaveien 15, Pentagon eller Ås sentrum.

Skoggården/ Fougnerbakken

Miljøstasjon til restavfall (inkl. grønne poser med matavfall) og papp/papir. Glass/metall må leveres på nærmeste returpunkt: Kajaveien 15, Pentagon eller Ås sentrum.

Rådhusplassen

Miljøstasjon for papp/papir, glass/metall og restavfall (inkl. grønne poser med matavfall)

 

Restavfall skal pakkes forsvarlig inn og kastes på anviste plasser.

Matavfall samles i grønne poser og kastes sammen med restavfall.

Spesialavfall er studentene selv ansvarlig for å levere på rett sted.
De fleste typer avfall kan leveres på Bølstad Gjenvinningsstasjon.

Brukbare ting som; klær, kjøkkenutstyr, møbler etc. kan levere til:
UFF-kontainer, loppemarked, bruktbutikker eller selges på Finn.no.

For mer informasjon: www.folloren.no