Ås kommune har følgende vilkår som må være oppfyldt før treningssentrene kan åpnes:

  • Virksomheten må være bemannet.
  • Deltakere på organisere aktiviteter må melde fra i forkant.
  • Personalet/ansvarlig må ha oversikt over hvem som er i lokalet.
  • Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og tidsrom for når de er til stede. Opplysningene må være tilgjengelig i 14 dager.
  • Garderober og dusjanlegg skal være stengt for deltakere
  • Det åpnes ikke for drop-in kunder
  • De som deltar på aktiviteter må holde minst to meter avstand til andre deltakere.
  • Veiledere fra Folkehelseinstituttet og organisasjoner som virksomhetene og aktivitetene er tilknyttet, må følges.
  • (Hentet fra Ås kommunes hjemmeside 17.12.2020)