Hva kan man søke om støtte til?

I utgangspunktet gis det støtte til nye arrangement eller prosjekt, men dette vil bli en helhetsvurdering basert på antall søknader og søknadenes innhold og kvalitet. Har din studentforening/-organisasjon lyst til å arrangere konsert, en friluftsdag eller noe helt annet? Da er trivselsfondet stedet å søke støtte fra. Dette er også en fin mulighet for kollektiv som ønsker å lage en «bli-kjent»-aktivitet. Foreninger kan gjerne søke støtte til arrangement med mål om å rekruttere flere nye medlemmer. Det kan også søkes om midler til innkjøp av utstyr som vil være positivt for fellesskapet, gjøre det enklere å møtes og få økt deltakelse.

Tiltakene er ment for å bygge og vedlikeholde sosiale relasjoner, og forhindre ensomhet.

Formålet med trivselsfondet er å stimulere til ny aktivitet blant studentene høsten 2021, slik at både nye og gamle studenter får muligheten til en god semesterstart!

Behandlingstid for søknadene

Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom høstsemesteret, og det er foreløpig ikke satt en endelig frist. Behandlingstiden vil være 1-2 uker.

Hva blir vektlagt ved tildelingen?

Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil være skjønnsmessig, og søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

· Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene

· Om tiltaket er rettet mot, og er åpent for, store deler av studentmassen. Eller er åpen for alle i den målgruppen de henvender seg til (gjelder for eksempel linjeforeninger eller kollektiv)

· Kvaliteten på tiltaket

· Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet

· Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernregler

· Ved større arrangement: at det finnes en plan for markedsføring av tiltaket

Søknaden vil bli vurdert helhetlig og i tråd med formålet. Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir.

Vi vil oppfordre til å søke raskt. Hver søknad skal gjelde for ett tiltak/arrangement, og en forening/organisasjon/kollektiv kan søke flere ganger til forskjellige tiltak. Søk gjerne om mer støtte til flere lignende tiltak senere, om det første blir vellykket.

Trivselsfondet støtter ikke

· Innkjøp av alkohol, rusmidler

· Generell driftsstøtte for en studentorganisasjon

· Generelle innkjøp eller investeringer

· Arrangement i forbindelse med opptaksprøver til foreninger

· Aktiviteter der målet er å tjene penger for lag/foreningen

· Økonomiske foretak

Slik søker du om støtte

Vi oppfordrer alle som skal søke om midler til å først lese gjennom retningslinjene (DOCX, 20KB) for tildeling.

Deretter er det å fylle ut søknadsskjemaet (DOCX, 21KB) og legge ved budsjett til arrangementet. En rapport med regnskap sammen med bilag/betalte fakturaer/kvitteringer må leveres senest 1 måned etter arrangementet. Ubrukte midler returneres til SiÅs senest 1 måned etter arrangementet.

Gjennomføringsperiode er høstsemesteret 2021. Ta kontakt med SiÅs hvis planlagt arrangement må avlyses/utsettes.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med studentlivskoordinator marit.raaf@sias.no. Tlf 90264918.