SiÅs har med virkning fra 23.01.2021 iverksatt følgende tiltak:

· EIKA sportssenter holder stengt fram til og med 31.01.2021.

· SiÅs spisesteder holder stengt fram til og med 31.01.2021.

· Boksmia holder publikumsstengt fram til og med 31.01.2021.
Det er mulig å bestille bøker på nett. Utlevering av bøker skjer etter avtale med Boksmia.

· SiÅs Bolig Utleie i Smia holder publikumsstengt fram til og med 31.01.2021. Utleiekontoret er bemannet og tar henvendelser på nett og telefon.

· SiÅs Vaktmestertjeneste er til stede i studentboligene. Feilmeldinger sendes som vanlig på Din Side på Boligtorget.

· Studentlivssenteret er publikumsstengt fram til og med 31.01.2021. Studentlivskoordinator tar imot henvendelser på nett og telefon.

· SiÅs administrasjon holder publikumsstengt fram til og med 31.01.2021. Henvendelser gjøres på nett og telefon.