Skogveien 18A og B nærmer seg ferdigstillelse - innflyttingsdato er satt til 1 september 2020 (ingen forsinkelser i sikte) Alle 295 hyblene er leid ut. Det er bare å glede seg til innflytting!

Skogveien 22A og B blir innflyttingsklare medio februar 2021. Her blir det både kollektiv og hybelleiligheter.

Skogveien 25, 27, 28 og 29, siste byggetrinn, skal bli klare i løpet av våren 2021 og august 2021; hybler, hybelleiligheter og 2-og 3-roms leiligheter.

Sogveien 18a-b

Skogveien 18a-b, kjøkken

Skogveien 18a-b, kjøkken

SiÅs 23.06.2020.

//

Vi gratulerer oss selv med endelig fullfinansiering av byggeprosjektet i Skogveien. Vi satser på å ha de første blokkene klare til høsten 2020, i god tid før Veterinærstudentene ankommer Ås. Alle mann til spadene.

Les mer om prosjektet. (PDF, 1MB)