Nøkkelen som knytter ditt fødselsnummer til løpenummeret vil bli kryptert og lagret adskilt fra øvrige data. Gi ditt bidrag til en bedre student hverdag. Vi trenger din hjelp for å kunne skape de beste forutsettningene for ditt studie. Delta i undersøkelsen og hjelp oss å legge forholdene til rette for alle studenter ved NMBU, dere fortjener kunn det beste.

Ta undersøkelsen her