HVOR: VI FLYTTER TIL MOER HELSEHUS TUNVEIEN 2, 1430 ÅS. 2. ETG.

NÅR: FØRSTE DROP IN ETTER FLYTTINGEN: ONSDAG 20.12 KL. 14.30-19.00 (ingen timebestilling).

Viktig: Vi holder stengt hele uke 50 og mandag uke 51 pga. flyttingen.

Velkommen på drop in i nye lokaler mandager 08.30-11.00 og onsdager 14.30-19.00

Les mer om Helsestasjon for ungdom og studenter her