Siden alle medlemskaper på Eika Sportssenter betales forut kan vi ikke stoppe trekket som er sendt til trekk på avtalegiro i mars måned. I stedet vil du få kompensasjon for tiden vi har stengt på den faktura som kommer i april.

Medlemskaper som er betalt på forskudd vil bli utvidet med dager tilsvarende det vi har stengt.