Åpningstider:

Ubemannet:
Mand - torsd: 06:00 - 23:59
Fred:  06:00 - 22:00
Lørd - sønd: 09:00 - 21: 00

Bemannet resepsjon, haller og klatreanlegg:
Mand - torsd: 08:00-22:30
Fred: 08:00-20:30
Lørd: 11:00-16:00
Sønd: 10:00-18:00

Her kan du melde deg inn!

Her kan du se prislisten