Tjenesten er gratis for utleier. Når boligen er leid ut, ber vi om å bli varslet på utleie@sias.no slik at annonsen kan deaktiveres. Annonsen blir normalt deaktivert etter en måned med mindre vi blir varselt om at den bør ha lenger publiseringstid.

Annonsen modereres før den legges ut.

 

Info om boligen

Boligtype
   

Leiebetingelser

Dato (eks 31.12.2018)

Detaljer


Kontaktinfo utleier